Contacts

 

Institute
Dean
LIU Changsheg
021-64251358
Chairman of School Council
TANG Songchao
021-64251070
Vice-Chairman of School Council
Zhu Yun
021-64253367,021-64252837
Associate Dean
LANG Meidong
021-64253916
LI Yongsheng
021-64250740
LI Xinxin
021-64252464
Associate to the Dean
LIN Shaoliang
021-64251011
HU Yanjie
021-64252055
Department Dirctor
Director of Polymer Science Department
SHEN Xuening
021-64253031
Director of Inorganic Materials Department
WANG Yiqun
021-64250882
Office
Executive Office
SHEN Wei
021-64253365,021-64252682
GU Ting
021-64253365,64252682
Education
undergraduate
CHEN Yaqin
chenyaqin@ecust.edu.cn
021-64253952,64251665
Graduate
DAI Chengan
clxgz@ecust.edu.cn
021-64253367,64252837